ICC Registry
Om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapieën in IBD is het ICC registry opgezet. Vince Biemans heeft als ICC fellow succesvol zijn promotieonderzoek afgerond met de data uit dit register. Dit is een landelijk, observationeel, prospectief register waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandelingen in de IBD populatie die wordt gezien in de dagelijkse praktijk. Naast de effectiviteit en veiligheid wordt er gekeken naar eventuele factoren die voorspellend kunnen zijn voor respons op de behandeling.

Patiënten die worden behandeld met tofactinib, filgotinib, ozanimod, ustekinumab, thiopurine in combinatie met lage dosering allopurinol, vedolizumab (subcutaan) en tacrolimus worden geïncludeerd. Patiënten worden in 19 deelnemende centra prospectief vervolgd volgens onderstaand schema. Hieronder vindt u het IFC van elk deelnemend centrum.

Vragen over het ICC Register? Neem contact op via ma.buitenhuis@antoniusziekenhuis.nl.

Marieke Buitenhuis

Sinds 1 januari 2023 is Marieke werkzaam voor het ICC. Ze houdt zich vooral bezig met de ICC Registry: een observationeel register waarin patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) worden geïncludeerd die starten met nieuwe IBD therapieën. Het doel hiervan is de effectiviteit en veiligheid van deze therapieën in de standaard klinische zorg beschrijven. Voor nu heeft ze een aantal taken overgenomen van Tessa Straatmijer, die op haar beurt het stokje overnam van Vince Biemans (beide ex-ICC fellows). Wellicht gaat zij in de toekomst nieuwe ICC studies ondersteunen. In haar nieuwe rol zal zijn o.a. informatie en expertise van alle ICC centra bundelen, contacten onderhouden, kwaliteit helpen waarborgen en verdere ondersteuning bieden bij het onderzoek. Omdat het een compleet nieuwe rol is die bestaat naast de functies van de ICC fellows is de exacte taakomschrijving nog niet geheel uitgekristalliseerd en zal zich in de toekomst verder gaan ontwikkelen.

Heeft u vragen over het ICC Registry, neem contact op via ma.buitenhuis@antoniusziekenhuis.nl

Downloads