ICC Registry

Om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapieën bij IBD is de ICC registry opgezet. Vince Biemans heeft als ICC fellow succesvol zijn promotieonderzoek afgerond met de data uit dit register. Dit is een landelijk, observationeel, prospectief register waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandelingen in de IBD populatie die worden gezien in de dagelijkse praktijk. Naast de effectiviteit en veiligheid wordt er gekeken naar eventuele factoren die voorspellend kunnen zijn voor respons op de behandeling.

Patiënten die worden behandeld met tofacitinib, filgotinib, ozanimod, ustekinumab, vedolizumab (subcutaan), darvadstrocel, upadacitinib en thiopurine in combinatie met lage dosering allopurinol worden geïncludeerd. Zij worden in 19 deelnemende centra prospectief gevolgd volgens onderstaand schema. Onderaan deze pagina vindt u het ICF van elk deelnemend centrum.

Marieke Buitenhuis

Sinds 1 januari 2023 is Marieke werkzaam voor het ICC. Ze houdt zich vooral bezig met de ICC Registry: een observationeel register waarin patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) worden geïncludeerd die starten met nieuwe IBD therapieën. Het doel hiervan is de effectiviteit en veiligheid van deze therapieën in de standaard klinische zorg te beschrijven. Zij heeft een aantal taken overgenomen van Tessa Straatmijer, die op haar beurt het stokje overnam van Vince Biemans (beide ex-ICC fellows). Wellicht gaat zij in de toekomst nieuwe ICC studies ondersteunen. In haar nieuwe rol zal zij o.a. informatie en expertise van alle ICC centra bundelen, contacten onderhouden, kwaliteit helpen waarborgen en verdere ondersteuning bieden bij het onderzoek. Omdat het een compleet nieuwe rol is die bestaat naast de functies van de ICC fellows, is de exacte taakomschrijving nog niet geheel uitgekristalliseerd en zal zich in de toekomst verder gaan ontwikkelen.

Heeft u vragen over het ICC Registry, neem dan contact op:  ma.buitenhuis@antoniusziekenhuis.nl

ICFs: