ICC Registry

Om goed  inzicht te krijgen in de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapieën in IBD is het ICC registry opgezet. Vince Biemans heeft als ICC fellow succesvol zijn promotieonderzoek afgerond met de data uit dit register. Dit is een landelijk, observationeel, prospectief register waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandelingen in de IBD populatie die wordt gezien in de dagelijkse praktijk. Naast de effectiviteit en veiligheid wordt er gekeken naar eventuele factoren die voorspellend kunnen zijn voor respons op de behandeling.

Patiënten die worden behandeld met tofactinib, filgotinib, ozanimod, ustekinumab, thiopurine in combinatie met lage dosering allopurinol, vedolizumab (subcutaan) en tacrolimus worden geïncludeerd. Patiënten worden in 19 deelnemende centra prospectief vervolgd volgens onderstaand schema. Hieronder vindt u het IFC van elk deelnemend centrum.

Momenteel wordt het ICC registry door Tessa Straatmijer beheerd onder begeleiding van Andrea van der Meulen (LUMC) en Marjolijn Duijvestein (Radboudumc).

Heeft u vragen over het ICC Register? Neem contact op via t.straatmijer@amsterdamumc.nl

Home / Contact / Disclaimer / Links / © 2023 Initiative on Crohn and Colitis