ICC Registry

Om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapieën bij IBD is de ICC registry opgezet. Vince Biemans heeft als ICC fellow succesvol zijn promotieonderzoek afgerond met de data uit dit register. Dit is een landelijk, observationeel, prospectief register waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandelingen in de IBD populatie die worden gezien in de dagelijkse praktijk. Naast de effectiviteit en veiligheid wordt er gekeken naar eventuele factoren die voorspellend kunnen zijn voor respons op de behandeling.

Patiënten die worden behandeld met tofacitinib, filgotinib, ozanimod, ustekinumab, vedolizumab (subcutaan), darvadstrocel, upadacitinib en thiopurine in combinatie met lage dosering allopurinol worden geïncludeerd. Zij worden in 19 deelnemende centra prospectief gevolgd volgens onderstaand schema. Onderaan deze pagina vindt u het ICF van elk deelnemend centrum.

Verdeling ICC fellows/ICC Registry centra

April 2023

NOORD (Dianne)

d.g.bouwknegt@umcg.nl

Erasmus MC (Rotterdam)
MCL (leeuwarden)
MST (Enschede)
Rijnstate (Arnhem)
UMCG (Groningen)
ZGV (Ede)

MIDDEN (Myrthe)

m.r.naber-2@umcutrecht.nl

Amsterdam UMC
Franciscus (Rotterdam)
Haaglanden (Den Haag)
Haga (Den Haag, Zoetermeer)
LUMC (Leiden)
Meander (Amersfoort)
OLVG (Amsterdam)
UMCU (Utrecht)

ZUID (Loriane)

loriane.verleye@maastrichtuniversity.nl

Amphia (Breda)
Jeroen Bosch (Den Bosch)
MUMC (Maastricht)
UMC (Nijmegen)
Zuyderland (Zuid Limburg)

ICFs:

Kinder-ICC registry

Ook bij kinderen en jongeren met IBD (leeftijd 0-18 jaar) wordt door de kinderartsen-MDL van de K-ICC (Kids with Crohn and colitis) “real world data” verzameld over de veiligheid en werkzaamheid van off-label medicatie zoals vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib en binnenkort ook van de subcutane toediening van infliximab.

Deelnemende Centra:

Contact

Coordinatie van het kinder-ICC registry door Hankje Escher, j.escher@erasmusmc.nl
Voor hulp bij METC indiening: Merel van Pieterson, m.vanpieterson@erasmusmc.nl