ICC-S

ICC Partner

ICC-Surgery is het netwerk van chirurgen dat zich richt op het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de chirurgische behandeling van de IBD patiënt. Samenwerking met MDL-artsen is essentieel in de behandeling van IBD patiënten, zowel klinisch als op wetenschappelijk niveau en vormt de hoeksteen van dit samenwerkingsverband.

ICC-Surgery (ICC-S)

De Stichting Initiative on Crohn and Colitis Surgery (ICC-S) is als chirurgische counterpart van ICC opgezet met als doel de kwaliteit van zorg rondom de chirurgische IBD patiënt te verbeteren.  Dit doen wij door een intensieve samenwerking met de ICC op het gebied van klinische zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voor de klinische zorg werken wij aan landelijke implementatie van richtlijnen en protocollen en aan intensievere samenwerking met onze MDL artsen. Aangezien een aanzienlijk deel van de IBD patiënten toekomt aan een chirurgische ingreep achten wij een multidisciplinaire klinische aanpak met tijdige counseling van patiënten, waarin de patiënt centraal staat, essentieel. Het verbeteren en verspreiden van kennis binnen de IBD chirurgie  doen wij door het structureren en uitbreiden van het onderwijs over ‘chirurgie bij IBD patiënten’ in zowel de opleiding tot (colorectaal) chirurg, als ook in de opleiding tot maag-, darm-, leverarts. ICC-S fungeert tot slot als platform ter bevordering en uitvoer van wetenschappelijk onderzoek. Het regelmatig organiseren van en actieve participatie van IBD chirurgen in wetenschappelijke symposia is een uiting daarvan. Wetenschappelijke samenwerking tussen ICC & ICC-S heeft inmiddels geresulteerd in de eerste echte multidisciplinaire studie-initiatieven.

Bent u collega en wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, meldt u zich dan aan voor ons emailbestand via ICCS@heelkunde.nl. Ook voor ondersteuning en het indienen van onderzoeksinitiatieven kunt u contact met ons opnemen.

 

Het bestuur van ICC-Surgery:

Laurents Stassen, Maastricht UMC (voorzitter)

Oddeke van Ruler, IJsselland Ziekenhuis & Erasmus MC (secretaris)

Jarmila van der Bilt, Flevo Ziekenhuis & Amsterdam UMC (penningmeester)

Froukje Hoogenboom, UMC Groningen (onderwijs & IZA)

Milan Richir, UMC Utrecht (onderwijs & IZA)

Willem Bemelman, Amsterdam UMC (PR en funding)

Joline de Groof (AIOS lid)