Expertpanel

Op initiatief van het ICC is in oktober 2014 het expertpanel IBD in het leven geroepen. Het doel is om een individueel (bij voorkeur op wetenschappelijk bewijs gestoeld) behandeladvies te formuleren voor complexe IBD­-gerelateerde problemen.

Leden expertpanel

Het expertpanel bestaat uit MDL-­artsen en chirurgen uit de academie en periferie met een specifieke belangstelling voor IBD.

Doelgroep

Alle artsen die IBD-patiënten en gerelateerde problemen behandelen kunnen IBD-gerelateerde problemen voorleggen aan het panel.

Hoe kunt u een patiënt aanmelden?

Patiënten kunnen worden aangemeld via het onderstaande formulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Via de rode button rechtonder gaat u een stap verder. U kun altijd weer een stap terug indien nodig. Binnen 3 werkdagen krijgt u per email het advies van het panel terug.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: info@icc-ibd.com.

Formulier Expertpanel (5 stappen)

  • 1

  • 2

   Stap 2

  • 3

   Stap 3

  • 4

   Stap 4

  • 5

   Stap 5

  1/5

  VERWIJSGEGEVENS

  0%

  GEGEVENS PATIËNT

  Geslacht:

  Actuele zwangerschap:

  Thans opgenomen:

  Diagnose:
  Jaar diagnose:

  25%

  MEDICATIE

  Eerdere IBD medicatie:

  50%

  HUIDIGE PROBLEMATIEK

  Huidige IBD medicatie en response hierop:

  Rectaal bloedverlies:

  Buikpijn:

  Fecale continentie:

  Algemeen welbevinden:

  Koorts:

  Gewichtsverlies:

  Fistel:

  Stenose:

  Extra-intestinale manifestaties:

  Sondevoeding:

  75%

  AANVULLEND ONDERZOEK

  Relevante laboratorium/faeces bevindingen (anemie/CRP/FCP/TDM/kweken), datum onderzoek en beloop:

  Meest recente endoscopische bevindingen en datum onderzoek:


  Relevante histologie en datum:

  Relevante radiologische onderzoeken (echografie/MR-e/CT) en datum onderzoek:

  Hier kunt u eventueel relevante endoscopische, radiologische en/of dermatologische beelden uploaden (pdf, jpg). Maximaal 3 Mb per beeld.

  Mocht u vragen hebben over het invullen van dit formulier, kunt u een email sturen naar ibd.expertpanel@amsterdamumc.nl.

  100%