Y-ICC

In de Y-ICC verenigen zich jonge artsen en onderzoekers vanuit heel Nederland met een bijzondere interesse voor wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire darmziekten (IBD).

Het primaire doel van de Y-ICC is het vormen van een sociaal netwerk waarbij kennis en kunde onder jonge artsen en onderzoekers kan worden uitgewisseld. Om dit te verwezenlijken zijn er jaarlijks twee symposia. In het voorjaar staat het symposium in het teken van informatie die gepresenteerd is op het Europese IBD-congres ECCO. Tijdens het najaarssymposium staat (fundamenteel) onderzoek van de jonge IBD-onderzoekers centraal om kennis te maken met elkaars aandachtsgebieden en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast wordt er tijdens het symposium een inspirerende workshop aangeboden.

Eveneens een belangrijk doel van de Y-ICC is het opzetten van een sociaal digitaal netwerk van jonge IBD-geïnteresseerden. Voor dit doeleinde is een LinkedIn groep aangemaakt waarop we o.a. komende evenementen op zullen aankondigen. Tevens kan hier laagdrempelig contact worden gelegd tussen verschillende IBD-onderzoekers in Nederland.

Het bestuur bestaat uit:

Edo Savelkoul, Radboudumc
edo.savelkoul@radboudumc.nl (voorzitter)

Marte Becker, Amsterdam UMC
m.a.becker@amsterdamumc.nl (vice-voorzitter)

Jasmijn Sleutjes, Erasmus MC
j.sleutjes@erasmusmc.nl (secretaris)

Vincent Joustra, Amsterdam UMC
v.joustra@amsterdamumc.nl (penningmeester)

Home / Contact / Disclaimer / Links / © 2022 Initiative on Crohn and Colitis