Y-ICC

In de Y-ICC verenigen zich jonge artsen en onderzoekers vanuit heel Nederland met een bijzondere interesse voor wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire darmziekten (IBD).

Het primaire doel van de Y-ICC is het vormen van een sociaal netwerk waarbij kennis en kunde onder jonge artsen en onderzoekers kan worden uitgewisseld. Om dit te verwezenlijken zijn er jaarlijks twee symposia. In het voorjaar staat het symposium in het teken van informatie die gepresenteerd is op het Europese IBD-congres ECCO. Tijdens het najaarssymposium staat (fundamenteel) onderzoek van de jonge IBD-onderzoekers centraal om kennis te maken met elkaars aandachtsgebieden en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast wordt er tijdens het symposium een inspirerende workshop aangeboden.

Eveneens een belangrijk doel van de Y-ICC is het opzetten van een sociaal digitaal netwerk van jonge IBD-geïnteresseerden. Voor dit doeleinde is een LinkedIn groep aangemaakt waarop we o.a. komende evenementen op zullen aankondigen. Tevens kan hier laagdrempelig contact worden gelegd tussen verschillende IBD-onderzoekers in Nederland.

 

Het bestuur bestaat uit:

Milou ter Avest, (voorzitter) – Radboudumc
youngicc@gmail.com

Dorien Oomkens, (vice-voorzitter) – Radboudumc
youngicc@gmail.com

Jonas Louwers, (secretaris)  – UMC Utrecht
youngicc@gmail.com

Myrthe Naber, (penningmeester) – UMC Utrecht en Amsterdam UMC
youngicc@gmail.com

Aan- en afmelden Y-ICC

Hier kunt u zich aanmelden als lid van de young-ICC.

Hier kunt u zich afmelden als lid van de young-ICC.