ICC fellows / arts-onderzoekers

Dianne Bouwknegt

Op 1 mei 2022 startte Dianne Bouwknegt als ICC-fellow voor 3 jaar op het onderwerp IBD en zwangerschap. Het doel is om kennis op het gebied van IBD en zwangerschap te vergroten. Een onderdeel van het fellowship zal onder andere het ontwikkelen van een ICC register voor IBD zwangeren zijn. Samen met de ICC-research coördinator dragen alle ICC-fellows bij aan het onderhoud en completering van ICC register en de output ervan. Daarnaast zal er vast een start worden gemaakt met IBD zwangerschap en chirurgische thema’s, zoals bevallen met een stoma, zwanger worden na ileocoecaalresectie.

Contact gegevens: Dianne Bouwknegt, d.g.bouwknegt@umcg.nl

Roberta Loveikyte

Roberta Loveikyte begeleidt door Gerard Dijkstra (UMC Groningen) en Andrea van der Meulen (Leiden UMC) doet onderzoek naar het ijzermetabolisme bij IBD patiënten. Hiervoor wordt er een cohort studie opgezet, waarin met behulp van patiëntgegevens en biomateriaal vanuit IBD biobank in het UMCG wordt gekeken naar het effect van biologicals op systematische ijzerstatus, hepcidine – peptide hormoon ‘master iron regulator’- en geassocieerde cytokines. Hiernaast wordt er een cross-sectionele studie binnen 20 Nederlandse ziekenhuizen opgezet met als doel om de prevalentie van anemie en ijzerdeficiëntie, evenals het lokaal beleid bij anemische IBD patiënten, te analyseren.

Michiel Bak

Michiel Bak is als arts-onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC (co-promotor Annemarie de Vries, promotor Janneke van der Woude) en IJsselland ziekenhuis (co-promotor Oddeke van Ruler).  Zijn promotie onderzoek focust zich op chirurgie bij de ziekte van Crohn. Hoofdonderwerpen zijn prehabilitatie voorafgaand aan een darmresectie bij ziekte van Crohn, het postoperatief recidief na een ileocolische resectie en de behandeling van Crohnse fistels. Op dit moment coördineert hij de RAP-CD studie waarin patiënten met de ziekte van Crohn worden opgevolgd na een ileocolische resectie. Daarnaast wordt er een nationale cohort studie opgezet naar de behandeling van Crohnse fistels met als doel het in kaart brengen van de praktijkvariatie, kwaliteit van leven, en werk- en productiviteitskosten bij deze patiëntenpopulatie.

Contact gegevens: Michiel Bak, m.bak@erasmusmc.nl