ICC fellows / arts-onderzoekers

Dianne Bouwknegt

Op 1 mei 2022 startte Dianne Bouwknegt als ICC-fellow voor 3 jaar op het onderwerp IBD en zwangerschap. Het doel is om kennis op het gebied van IBD en zwangerschap te vergroten. Een onderdeel van het fellowship zal onder andere het ontwikkelen van een ICC register voor IBD zwangeren zijn. Samen met de ICC-research coördinator dragen alle ICC-fellows bij aan het onderhoud en completering van het ICC register en de output ervan. Daarnaast zal er vast een start worden gemaakt met IBD zwangerschap en chirurgische thema’s, zoals bevallen met een stoma en zwanger worden na een ileocoecaalresectie.

e-mail:  d.g.bouwknegt@umcg.nl

Michiel Bak

Michiel Bak is als arts-onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC (co-promotor Annemarie de Vries, promotor Janneke van der Woude) en IJsselland ziekenhuis (co-promotor Oddeke van Ruler).  Zijn promotie onderzoek focust zich op chirurgie bij de ziekte van Crohn. Hoofdonderwerpen zijn prehabilitatie voorafgaand aan een darmresectie bij ziekte van Crohn, het postoperatief recidief na een ileocolische resectie en de behandeling van Crohnse fistels. Op dit moment coördineert hij de RAP-CD studie waarin patiënten met de ziekte van Crohn worden opgevolgd na een ileocolische resectie. Daarnaast wordt er een nationale cohort studie opgezet naar de behandeling van Crohnse fistels met als doel het in kaart brengen van de praktijkvariatie, kwaliteit van leven, en werk- en productiviteitskosten bij deze patiëntenpopulatie.

e-mail:  m.bak@erasmusmc.nl

Loriane Verleye

Loriane is in oktober 2023 gestart als onderzoeker, verbonden aan het Maastricht UMC (promotor Marieke Pierik en co-promotor Zlatan Mujagic) en het Radboud UMC, Nijmegen (promotor Marjolijn Duijvestein). Ze onderzoekt IBD behandelingen in de dagelijkse praktijk en daartoe speelt ze een belangrijke rol in de ICC Registry. Ze draagt bij aan de modernisering hiervan om het een en ander geautomatiseerd te laten verlopen in de toekomst. Tevens zal zij het huidige ICC Registry protocol updaten.

e-mail:  loriane.verleye@maastrichtuniversity.nl

 

Myrthe Naber

Myrthe Naber is in maart 2024 gestart als arts-onderzoeker vanuit het UMC Utrecht (co-promotor Fiona van Schaik, promotor Bas Oldenburg) en het Amsterdam UMC (co-promotor Mark Lowenberg). Haar onderzoek richt zich op nieuwe therapieën binnen de IBD, specifiek JAK-remmers, en maakt hierbij gebruik van het ICC-register. Zij draagt de zorg voor het coördineren van de dataverzameling in regio midden. Daarnaast is zij penningmeester van het bestuur van Young ICC.

e-mail:  m.r.naber-2@umcutrecht.nl