ICC fellows / arts-onderzoekers

Dianne Bouwknegt

Op 1 mei 2022 start Dianne Bouwknegt als ICC-fellow voor 3 jaar op het onderwerp IBD en zwangerschap. Het doel is om kennis op het gebied van IBD en zwangerschap te vergroten. Een onderdeel van het fellowship zal onder andere het ontwikkelen van een ICC register voor IBD zwangeren zijn. Samen met de ICC-research coördinator dragen alle ICC-fellows bij aan het onderhoud en completering van ICC register en de output ervan. Daarnaast zal er vast een start worden gemaakt met IBD zwangerschap en chirurgische thema’s, zoals bevallen met een stoma, zwanger worden na ileocoecaalresectie.

 

Tessa Straatmijer

Om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapieën in IBD is het ICC registry opgezet. Vince Biemans heeft als ICC fellow succesvol zijn promotieonderzoek afgerond met de data van dit register. Dit is een landelijk, observationeel, prospectief register waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandelingen in de IBD populatie die wordt gezien in de dagelijkse praktijk. Naast de effectiviteit en veiligheid wordt er gekeken naar eventuele factoren die voorspellend kunnen zijn voor respons op de behandeling. 
Momenteel worden patiënten die behandeld worden met filgotonib, tofacitinib, ustekinumab, thiopurine in combinatie met lage dosering allopurinol, vedolizumab (subcutaan), tacrolimus en dubbeltherapie biologicals (incl. tofacitinib) geïncludeerd. Patiënten worden in 18 deelnemende centra prospectief vervolgd. Vorig jaar heeft Tessa Straatmijer het stokje van Vince overgenomen.

Het ICC registery wordt nu door Tessa Straatmijer beheerd onder begeleiding van Andrea van der Meulen (LUMC), Marjolijn Duijvestein (Radboudumc) en Cyriel Ponsioen (Amsterdam UMC).

Heeft u vragen over het ICC Registery? Neem contact op via t.straatmijer@amsterdamumc.nl


Roberta Loveikyte

Roberta Loveikyte begeleidt door Gerard Dijkstra (UMC Groningen) en Andrea van der Meulen (Leiden UMC) doet onderzoek naar het ijzermetabolisme bij IBD patiënten. Hiervoor wordt er een cohort studie opgezet, waarin met behulp van patiëntgegevens en biomateriaal vanuit IBD biobank in het UMCG wordt gekeken naar het effect van biologicals op systematische ijzerstatus, hepcidine - peptide hormoon ‘master iron regulator’- en geassocieerde cytokines. Hiernaast wordt er een cross-sectionele studie binnen 20 Nederlandse ziekenhuizen opgezet met als doel om de prevalentie van anemie en ijzerdeficiëntie, evenals het lokaal beleid bij anemische IBD patiënten, te analyseren.

 

Maartje van de Meeberg

Deze studie onderzoekt de mogelijkheid van therapeutic drug monitoring met methotrexaat polyglutamaten (MTX-PG) in de rode bloedcel bij patiënten met de ziekte van Crohn. De MTX-PG//CD studie wordt uitgevoerd door Maartje van de Meeberg, onder leiding van Prof. dr. Gerd Bouma (MDL, Amsterdam UMC), prof. dr. R. de Jonge (Klinische chemie, Amsterdam UMC), prof. dr. B. Oldenburg (MDL, UMC Utrecht), dr. H. Fidder (MDL, UMC Utrecht) en dr. M. Bulatovic - Calasan (Immunologie en Klinische farmacologie, UMC Utrecht). 

Het is een prospectief observationeel cohort waarin patiënten met de ziekte van Crohn die nieuw starten met methotrexaat subcutaan zonder een biological worden geïncludeerd. Zij worden gedurende 12 maanden gevolgd waarin de MTX-PG concentraties worden bepaald, en hun ziekte-activiteit en bijwerkingen genoteerd. 

De studie bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste farmacokinetiek, welke patiëntfactoren (klinisch, biochemisch, genetisch) bepalen de hoogte van de MTX-PG concentratie? Het tweede onderdeel is farmacodynamiek, hangt de hoogte van de MTX-PG spiegel samen met de mate van effectiviteit danwel toxiciteit? Tot slot zullen we deze data gebruiken voor een predictiemodel: kunnen we de effectiviteit van methotrexaat voorspellen vóór de start van het medicijn in die ene patiënt in je spreekkamer? 

In mei 2019 is de studie gestart. In januari 2021 waren er 55 patiënten geïncludeerd. De inclusies zijn nog in volle gang in zowel het Amsterdam UMC, UMC Utrecht, St Antonius ziekenhuis, Gelderse Vallei, OLVG, Spaarne Gasthuis, Elizabeth Tweesteden ziekenhuis, Noordwest ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Bravis ziekenhuis. 

Contact gegevens: Maartje van de Meeberg, m.vandemeeberg@amsterdamumc.nl  


Anouk Wijnands

Anouk Wijnands (UMC Utrecht), onder begeleiding van Bas Oldenburg (UMCU), Maurice Lutgens (ETZ Tilburg) en Sjoerd Elias (Klinisch Epidemioloog, Julius Centrum - UMCU), houdt zich bezig met het ontwikkelen en valideren van een nieuw predictiemodel voor surveillance in IBD. De belangrijkste prognostische factoren voor het ontwikkelen van geavanceerde colorectale neoplasie (aCRN, hooggradige dysplasie en/of colorectaal carcinoom) bij patiënten met IBD zijn geïdentificeerd in een systematische review en meta-analyse. Op dit moment wordt de voorkennis van de meta-analyse gecombineerd met data op patiëntniveau, gebruikmakend van een internationaal samenwerkingsverband. Zodoende is het mogelijk alle kennis mee te nemen in het ontwikkelen van het nieuwe predictiemodel. In de toekomst zal het nieuwe predictiemodel in een gerandomiseerde prospectieve studie worden vergeleken met de huidige richtlijn gebruikmakend van het ICC netwerk.  

Contact gegevens: Anouk Wijnands, awijnan4@umcutrecht.nl


Michiel Bak

Michiel Bak is als arts-onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC (co-promotor Annemarie de Vries, promotor Janneke van der Woude) en IJsselland ziekenhuis (co-promotor Oddeke van Ruler).  Zijn promotie onderzoek focust zich op chirurgie bij de ziekte van Crohn. Hoofdonderwerpen zijn prehabilitatie voorafgaand aan een darmresectie bij ziekte van Crohn, het postoperatief recidief na een ileocolische resectie en de behandeling van Crohnse fistels. Op dit moment coördineert hij de RAP-CD studie waarin patiënten met de ziekte van Crohn worden opgevolgd na een ileocolische resectie. Daarnaast wordt er een nationale cohort studie opgezet naar de behandeling van Crohnse fistels met als doel het in kaart brengen van de praktijkvariatie, kwaliteit van leven, en werk- en productiviteitskosten bij deze patiëntenpopulatie.

Contact gegevens: Michiel Bak, m.bak@erasmusmc.nl

Home / Contact / Disclaimer / Links / © 2023 Initiative on Crohn and Colitis