Missie en visie

In 2003 hebben enthousiaste gastro-enterologen de stichting ‘Initiative on Crohn and Colitis’ (ICC) opgericht om de kwaliteit van leven van patiënten met chronische darmziekten te verbeteren. De missie van het ICC is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en genezing van IBD en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe therapieën om dit te bereiken. Het ICC richt zich op medisch wetenschappelijk onderzoek naar chronische darmziekten.

 

Mission and vision

In 2003, enthusiastic gastroenterologists established the ‘Initiative on Crohn and Colitis’ (ICC) foundation to improve the quality of life of patients with chronic bowel diseases. ICC’s mission is to conduct scientific research into the causes and cures of IBD, and to develop and apply new therapies to achieve this. The ICC focuses on medical scientific research into chronic bowel disease.