Missie en visie

In het jaar 2003 heeft een groep enthousiaste gastro-enterologen de stichting ‘Initiative on Crohn and Colitis’ (ICC) opgericht. Zij hebben afgesproken hun inspanningen op het gebied van IBD onderzoek te bundelen met als doel de kwaliteit van het leven van patiënten met chronische darmziekten te verbeteren.

De missie van het ICC is het verbeteren van de kwaliteit van leven van IBD-patiënten door wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van IBD en door ontwikkeling en toepassing van nieuwe therapieën (zorginnovatie).

Het ICC richt zich bij het realiseren van die doelstelling op medisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en genezing van chronische darmziekten.