Dijkstra G, Derijks LJ, Houwert GJ, Wolf H, van Bodegraven AA; CBO-werkgroep ‘IBD bij volwassenen’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1900. Dutch