van Bodegraven AA, van Everdingen JJ, Dijkstra G, de Jong DJ, Oldenburg B, Hommes DW; CBO-werkgroep ‘IBD bij volwassenen’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1899. Dutch