Festen EA, Stokkers PC, van Diemen CC, van Bodegraven AA, Boezen HM, Crusius BJ, Hommes DW, van der Woude CJ, Balschun T, Verspaget HW, Schreiber S, de Jong DJ, Franke A, Dijkstra G, Wijmenga C, Weersma RK. Am J Gastroenterol. 2010 Feb;105(2):395-402

Download Publicatie