Activiteiten

Het ICC voert werkzaamheden uit om de onderstaande doelstellingen te verwezenlijken.

Zorg voor de patiënt

De belangrijkste partner in de samenwerking bij het realiseren van de eerste doelstelling, zorg en voorlichting aan de patiënt, is de patiëntenvereniging "Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland" (CCUVN). Jaarlijks organiseren de CCUVN en ICC een aantal regionale patiëntendagen. Deze worden zeer gewaardeerd en druk bezocht.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs biedt de ICC fellowships voor gastro-enterologen in de gespecialiseerde klinieken van de universitair medische centra.

De ICC verzorgt regionale nascholingsdagen en is betrokken bij trainingsprogramma's van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie (NVGE). Om de kwaliteit van zorg en behandeling van patiënten te verbeteren, heeft de ICC CBO-richtlijnen opgesteld voor de behandeling van volwassenen en kinderen met IBD. De richtlijnen werden in december 2008 uitgegeven.

Jaarlijks organiseert de ICC een themasymposium voor collega's en andere bij de behandeling van IBD-patiënten betrokkenen.Dit jaar, 2013, zal  het thema zijn:  "Meten is weten".

Onderzoek

Het werk van de ICC heeft geresulteerd in vele publicaties en presentaties over therapeutische interventies, diagnose en behandeling tijdens nationale en internationale symposia en congressen. Met behulp van subsidie is het mogelijk om een biobank in te richten. Deze resulteerde in participatie in het Parelsnoer initiatief van de 8 academische ziekenhuizen.

De ICC streeft naar betrokkenheid van alle geïnteresseerde gastro-enterologen die zich bezighouden met IBD onderzoek en voert overleg met de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie over verdere betrokkenheid. 

Sponsoren

Het ICC is zijn sponsoren zeer erkentelijk.  Zonder hen zijn de bovenstaande activiteiten niet mogelijk.

Agenda

ICC-dag 2019

24-09-2019

ICC-dag 2019 zal gehouden worden op 24 september 2019 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
Noteer vast in uw agenda.


Bekijk alle evenementen