Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG

Op de afdeling MDL van het UMCG weken 9 MDL-artsne, een psycholoog, een biochemicus en een medisch bioloog.  Deze zijn betrokken bij research in de vier speerpunten: Lever en Levertransplantatie, IBD en dunnedarmtransplantatie, oncologie en geavanceerde endoscopie.  Hiernaast worden op deze afdeling MDL-artsne en studenten opgeleid, werken er verpleegkundigen, verpleegkundi specialisten (zoals stoma en IBD verpleegkundigen) en een groot aantal onderzoekers.  Sinds 2008 is de zorg voor IBD patiënten geconcentreerd in het het IBD centrum.  Dit is een multidisciplinair centrum waarin MDL-artsen, chirurgen, kinderartsen, verpleegkundigen, diëtisten, stoma verpleegkundigen en een medisch psycholoog samenwerken

 Het IBD-onderzoek in het UMCG richt zich op de volgende kerngebieden:

  • IBD en roken: Roken is een opmerkelijke risicofactor by IBD.  Roken lijkt slecht te zijn voor patiënten met Crohn, maar juist gunstige effecten te hebben bij colitis ulcerosa.  Dit onderzoek richt zich op de celbiologische effecten van roken op afweer- en darmepitheel cellen.
  • IBD en genetica: IBD is een multifactoriele ziekte waarbij de genetische component in deze onderzoekslijn steeds verder ontrafeld wordt..
  • IBD en drugtransporters: Therapie resistentie is een belangrijk probleem bij patiënten die verwezen worden naar het UMCG.  Dit onderzoek richt zich op de rol van ABC transporters in IBD.
  • Ontwikkeling en deelname aan het Parelsnoer biobank initiatief in Nederlandse universitaire centra.
  • Klinische trials. Hierbij gaat het om deelname aan nationale en internationale studies waarbij verschillende vormen  van behadeling onderzocht worden.  Dit kunnen zogenaamde fase 1 onderzoeken zijn waarbij voor het eerst een nieuw medicament wordt gebruikt bij IBD patiënten, maar het kan ook gaan om ondrzoek naar de effectiviteit van geaccepteerde behandelingen.

Agenda

ICC-dag 2019

24-09-2019

ICC-dag 2019 zal gehouden worden op 24 september 2019 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
Noteer vast in uw agenda.


Bekijk alle evenementen