Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC St. Radboud)

Op de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten van het UMC St. Radboud werken 8 stafleden, waarvan er 6 MDL-arts zijn. Op korte termijn vindt verdere uitbreiding plaats naar 8 MDL-artsen. Twee stafleden hebben als aandachtsgebied IBD en de afdeling heeft al sinds vele jaren IBD als speerpunt benoemd.

Ter ondersteuning zijn er twee IBD verpleegkundigen werkzaam, een trial-arts en arts-onderzoekers. Op het gebied van IBD is er intensieve samenwerking met de afdelingen heelkunde, pathologie, radiologie en kindergeneeskunde. Door de afdeling worden jaarlijks circa 1200 patiënten met IBD begeleid.

Wetenschappelijke interesse

Het IBD-onderzoek richt zich gericht op de volgende kerngebieden:

  • Moleculair-genetisch onderzoek: functionaliteit van genetische variaties bij IBD.
  • Extra-intestinale IBD.
  • Medicamenteuze therapie gericht op veiligheid / effectiviteit.
  • Deelname aan de IBD biobank in het kader van het Parelsnoer initiatief.
  • Deelname aan klinische trials.

Agenda

ICC-dag 2019

24-09-2019

ICC-dag 2019 zal gehouden worden op 24 september 2019 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
Noteer vast in uw agenda.


Bekijk alle evenementen