Research Coördinator

Marieke Buitenhuis

Sinds 1 januari 2023 is Marieke werkzaam voor het ICC. Ze houdt zich vooral bezig met de ICC Registry: een observationeel register waarin patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) worden geïncludeerd die starten met nieuwe IBD therapieën. Het doel hiervan is de effectiviteit en veiligheid van deze therapieën in de standaard klinische zorg te beschrijven. Voor nu heeft ze een aantal taken overgenomen van Tessa Straatmijer, die op haar beurt het stokje overnam van Vince Biemans (beide ex-ICC fellows). Wellicht gaat zij in de toekomst nieuwe ICC studies ondersteunen. In haar nieuwe rol zal zij o.a. informatie en expertise van alle ICC centra bundelen, contacten onderhouden, kwaliteit helpen waarborgen en verdere ondersteuning bieden bij het onderzoek. Omdat het een compleet nieuwe rol is die bestaat naast de functies van de ICC fellows, is de exacte taakomschrijving nog niet geheel uitgekristalliseerd en zal zich in de toekomst verder gaan ontwikkelen.

Heeft u vragen over het ICC Registry, neem contact op via ma.buitenhuis@antoniusziekenhuis.nl