Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

De MDL afdeling van het LUMC verzorgt algemene MDL-zorg, maar verleent tertiaire zorg op drie gebieden: inflammatoir darmlijden, colorectaal carcinoom en leverziekten, inclusief levertransplantaties.

De Inflammatoire darmziekten (Morbus Crohn en Colitis Ulcerosa) zijn een belangrijk onderdeel van onze afdeling en er zijn zes volle poli's per week volledig voor de patiënten zorg IBD ingericht. Twee stafartsen, mw. dr. A.E. van der Meulen - de Jong,  en dr. P.W.J. Maljaars zijn de stafartsen die u ontmoet op deze poli's. Daarnaast zijn er één tot twee arts-assistenten in opleiding tot MDL-arts die onder supervisie van één van de stafartsen een poli verzorgen.

Naast artsen werken er twee IBD specialistisch verpleegkundigen, Marthe Verweij en Rosaline Teeuwen, die ook hun eigen poli's draaien en de patiënten op alle gebieden van de IBD kunnen bijstaan. Zij zijn alle werkdagen laagdrempelig te bereiken via de e-mail danwel de telefoon.

De mening van de patiënten vinden we zeer belangrijk en evaluatie van de zorgverlening vindt dan ook regelmatig plaats en waar nodig voeren we verbeteringen door.

Zorg op afstand is mogelijk voor patiënten die daar interesse voor hebben. Patiënten kunnen dan inloggen en vragenlijsten invullen over hun klachten. Indien daar verandering in optreedt wordt actief contact met deze patiënten opgenomen en zo nodig wordt de behandeling aangepast. Ook kunnen patiënten op afstand hun eigen dossier inzien.

Wetenschappelijke interesses

Naast het klinische onderzoek, via het trial bureau MDLZ, lopen er een aantal basaal wetenschappelijke projecten:

  • Joint poli; patiënten met IBD met gewrichtsklachten krijgen een verwijzing naar deze poli en zo nodig volgt doorverwijzing naar de reumatoloog, een traject met fysiotherapie, pijnstillers, of uitleg (met afwachtend beleid).
  • Hoe werken mesenchymale stam cellen (MSCs) in inflammatoire darmziekten? Heeft injectie van deze cellen lokaal in fistels bij patiënten met Morbus Crohn een helende werking?
  • In samen werking met de andere academische centra lopen er ook diverse studies. Zo bekijken we hoe we de screening op darmkanker verder kunnen verbeteren.

Agenda

ICC-dag 2019

24-09-2019

ICC-dag 2019 zal gehouden worden op 24 september 2019 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
Noteer vast in uw agenda.


Bekijk alle evenementen