Frank Hoentjen

Frank Hoentjen haalde zijn artsexamen aan de Universiteit van Nijmegen en voltooide zijn opleiding tot MDL arts in Amsterdam in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het VU Medisch Centrum.

Hij verrichtte zijn promotieonderzoek namens het VU medisch centrum aan de University of North Carolina at Chapel Hill onder leiding van Prof. Balfour Sartor. Aldaar onderzocht hij immunologische en microbiologische factoren in de pathogenese van experimentele colitis en promoveerde in 2005 op het proefschrift getiteld “Mechanisms of bacterial-induced experimental colitis”.

Na zijn klinische opleiding in Amsterdam behaalde hij zijn Amerikaanse arts-examens (USMLE) en volgde hij gedurende 1 jaar een Advanced Inflammatory Bowel Disease Fellowship aan de University of Chicago onder leiding van Prof. Stephen Hanauer. Hij concentreerde zich daar op klinische IBD zorg maar verrichtte ook translationeel en klinisch onderzoek naar het optimaliseren van thiopurine therapie.

Frank Hoentjen begon in 2011 als MDL staflid in het UMC St Radboud en houdt zich bezig met de poliklinische en klinische zorg voor IBD patiënten. Daarnaast zet hij zich in voor translationeel onderzoek dat zich concentreert op het optimaliseren van IBD therapieën.
 

Agenda

ICC-dag 2019

24-09-2019

ICC-dag 2019 zal gehouden worden op 24 september 2019 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
Noteer vast in uw agenda.


Bekijk alle evenementen